LOPEN VOOR INDIA

Sinds 2005 steunen we met het Klein Seminarie Roeselare een aantal projecten in de Lievensmissie in India. Daarnaast steunen we tweejaarlijks de projecten van Moeder Theresa in Calcutta. In dit korte overzicht informeren we je over wat er in 2017-2018 met jouw inschrijvingsgeld gerealiseerd is. Jouw sportieve inspanning maakt mee het verschil!

Lievens Academy
Lohardaga

Het college voor jongens en meisjes is een ‘English Medium School’ voor jonge Adibasi, hindoes en jongeren van andere geloofsovertuigingen uit de omliggende dorpen. Met de steun van het Lievens-Vynckefonds is de grond aangekocht waarop nu een modern schoolgebouw staat. Het schoolgeld is dubbel zo hoog als in St. Stanislaus. Het project zet een sociaal schoolfonds op om meer jonge mensen de kans te geven ook hier kwalitatief onderwijs in het Engels te volgen.

Ursuline Girl’s High School
Tongo

In het stamland van de Adibasi, Barway, steunen we een middelbare meisjesschool. Het is het meest afgelegen en minst ontwikkelde gebied binnen de Lievensmissie. Elementaire voorzieningen als een dispensarium of dokterspraktijk ontbreken er. De zusters Ursulinen verrichten er pionierswerk. School lopen is duur en helemaal niet evident voor de gezinnen die dagelijks de eindjes aan elkaar moeten knopen. Elke roepie die we hier achterlaten, helpt de plaatselijke bevolking de schooldrempel te overwinnen. Onderwijs is ook hier een hefboom tot ontwikkeling!

St. Stanislaus High School
Lohardaga

In deze ‘Hindi Medium School’ voor 10- tot 16-jarige jongens is het schoolgeld beperkt en biedt men vooral onderwijs en opvoeding aan jongens uit de lagere sociale klassen. Omwille van de grote afstanden verblijven veel leerlingen er gedurende twee of drie maanden op het internaat. De schoolaccommodatie en het internaat zijn proper maar rudimentair en erg versleten.

Kishor Nagar
Ranchi

Kishor Nagar is Hindi voor ‘Jongensstad’ en biedt een thuis aan jongens die door gezinsontwrichting of armoede geen ander toevluchtsoord meer hebben. De ca. 650 jongens worden door een kleine staf in een sobere, strenge en toch ongedwongen internaatstructuur opgevangen. Iedereen doet zijn deel in de leefgemeenschap: werken in de keuken, de kleine kliniek of de boerderij, schoonmaken enz. De jongens krijgen er een opleiding tot minstens het niveau van ‘High School’. Afhankelijk van hun aanleg kunnen ze verder studeren in een ‘College’ of technische school.

Outreach Ranchi

Outreach werkt aan samenlevingsopbouw in de dorpen rondom Ranchi. Ze leven er met velen -jong en oud- nog in lemen hutjes die slechts met enkele bakstenen zijn verstevigd: één tot twee kamers om in te leven, te slapen en te koken, zonder elektriciteit. Het project van alfabetisering betekent voor deze kastelozen meer zelfstandigheid en een grotere eigenwaarde. Leerkrachten-vrijwilligers geven in de dorpen onderwijs en technische vorming aan zowel kinderen als volwassenen.

Mede door onze steun kunnen 650 kinderen per jaar genieten van onderwijs in de dorpen rondom Ranchi. In 2018 kochten we 50 fietsen en 150 schooluniformen voor de studenten.

Girls’ & Boys’ School
Rajawal

Rajawal is een dorp op het platteland gelegen in Barway. Het leven is hier heel eenvoudig. Je ziet er nog eenvoudige lemen huizen met daartussen grote gemetselde grondwaterputten met hoge hefboomsystemen om het water te putten.

In Rajawal konden wij dankzij jullie steun twee waterputten financieren, één voor de jongensschool en één voor de meisjesschool.

Dharavi Innovation Slum Project
Mumbai

Het innovation project zet, onder leiding van Nawneet, in op onderwijs en empowerment. Het project wil de nieuwsgierigheid en het probleemoplossend denken aanwakkeren bij kinderen, jongeren en vrouwen uit de slums. Het project gebruikt de “STEAM” (Science Technology Engineering Arts Mathematics) methodologie om de deelnemers bewust te maken van hun eigen potentieel. De kinderen worden gestimuleerd om levenslang te leren en zo niet alleen hun eigen leven te veranderen, maar ook een impact te hebben op de gemeenschap. Indische kinderen vinden hier dat de overheid veel beter onderwijs moet aanbieden, corruptie moet tegengaan en moet bouwen aan een open-minded toekomst voor jongeren in India.

Voor meer informatie over de projecten kan je terecht op de volgende websites:
http://www.dharavidiary.org/
https://www.facebook.com/sluminnovation/

INLEEFREIS NAAR INDIA

In december 2022 vertrokken 24 leerlingen en 4 leerkrachten van het Klein Seminarie uit Roeselare op inleefreis naar India. Dit is ondertussen de achtste inleefreis die de school organiseerde. De inleefreis stapt voor een groot stuk in de voetstappen van oud-leerling en missionaris sj. Constant Lievens. De groep bezoekt Mumbai, Kolkatta, Ranchi, Bendora (woon- en werkplaats van Lievens), Tongo en Rajawal, Varanasi, Agra en Delhi.

Klein Seminarie Roeselare, Zuidstraat 27, 8800 Roeselare, 051/264726 – info@dwarsoverdemandel.beADMIN LOGIN